Verbindingspuntje


Alles in de wereld wil gezien en herkend worden.
Planten en dieren roepen in allerlei toonaarden: 'Hier ben ik! Waar ben jij?'
Verbindingen leggen is van levensbelang.

Door je als mens in iets te verdiepen, sla je een ankertje,
weef je een draadje tussen jou en de wereld.

Al die draadjes samen zorgen dat het leven een geheel wordt.
Wie geen verbinding legt met de wereld
of vóór anderen - bijvoorbeeld verzorgers - zèlf een verbindingspunt is,
valt uit het weefsel van het leven, als een mottengaatje in een deken.

Daarom is een hobby, iets waar je helemaal voor gaat,
waar je alles van wilt weten of eindeloos op oefent
zoveel meer dan een tijdverdrijf:
het is een bijdrage aan het heelmaken van de wereld.

terug Stuur dit puntje naar een vriend