Puntje is een idee van Johanna Priester.

Regelmatig schrijft zij een korte tekst met een ondersteunende, positieve inhoud. Deze is altijd gericht op het versterken van zelfinzicht, oplossend vermogen, gezond gedrag, zelfmanagement en op het aanvaarden van dat wat nu eenmaal bij het leven hoort. Ze wil een tegenwicht bieden aan de vele angsten, dreigingen, ge- en verboden rond gezondheid en ziekte.

Uitgangspunt is dat beperkingen, ongemak, ziekte, lijden en dood onlosmakelijk met het leven zijn verbonden en iedereen treffen.
De kunst is om in het alledaagse leven telkens te zoeken naar kleine handvatten om deze bagage te (helpen) dragen. Goed waarnemen van die bagage, van jezelf en van je omgeving zijn daarbij een grote hulp. Wie ervoor open staat, kan altijd wel een lichtpuntje vinden...

Johanna put haar inspiratie uit haar dagelijks werk als huisarts, en aan ervaringen opgedaan in diverse trainingen en cursussen. De antroposofie is een belangrijke bron van inzicht, aangevuld met transformatiewerk, imaginatietechnieken, systeemwerk, geweldloze communicatie en talloze ervaringen in natuur en cultuur.

Het eerste Puntje verscheen in november 2011; een jaar later (met toen ruim 1600 abonnees) is deze website ‘in de lucht’ gekomen. Gebruik en verspreiding van deze teksten wordt van harte aangemoedigd, met het verzoek daarbij de naam van de schrijfster en de website te vermelden.